Welkom op de site van de Stichting Sociëteit Dickens Room.

In het Clockhuys in Haren is een ruimte ingericht in Victoriaanse stijl: de Dickens Room. In de Dickens Room is een bijzondere collectie boeken te vinden van de schrijver Charles Dickens. Deze verzameling is eigendom van de heer H. Muda en de boeken zijn in bruikleen gegeven aan de stichting.

Doelstelling

De stichting is opgericht op 5 november 2013 en heeft als doel:

Bovendien ondersteunen we culturele activiteiten: periodiek wordt een bedrag van het batig saldo ter beschik-king gesteld aan culturele activiteiten in de gemeente Haren. Dit op voorspraak van de Culturele Raad Haren.

Collectie

De collectie bevat met name laat 19de-eeuwse, en 20ste-eeuwse uitgaven, een klein aantal romans heeft een eerdere verschijningsdatum. De collectie wordt gecompleteerd door een aantal algemene en speciale studies over Charles Dickens en zijn werk. De collectie is openbaar toegankelijk tijdens de openingstijden van de bibliotheek. De boeken zijn ter inzage maar ze worden niet uitgeleend. In de bibliotheek is een basiscollectie Dickens-literatuur aanwezig die wel uitgeleend wordt.

Op uitnodiging

Deelname aan de Dickens Sociëteit is op uitnodiging van het bestuur. Deelnemers zijn zelfstandige ondernemers met een groot en relevant netwerk, leidinggevenden, mensen met beslissingsbevoegdheid binnen hun bedrijf of organisatie.

Bestuur

Voorzitter: E.A.D. Koopmans
Secretaris: G.W.M. Luttikhuis
Penningmeester: K. Fockens
Bestuurslid: H. Grasman
Bestuurslid: K. Swagerman (q.q. voorzitter bestuur Culturele Raad)

Contact

Zoekt u contact of wilt u meer informatie over onze stichting, dan kunt u een bericht sturen naar ons emailadres: secretariaat@dickensroom.nl.